M. K. Čiurlionio fondas Lietuvos kūrybingam jaunimui sukuria ateitį

Čiurlionio fondasŠiuolaikinės Lietuvos jaunimas vis labiau tolsta nuo tikrųjų vertybių, domisi paviršutiniška, menkavertė veikla. Dar rusenančio kūrybingo jaunimo talentai mūsų visuomenėje dažniausiai žūsta arba įgauna visiškai kitokią formą. Menas išreiškiamas gatvės „graffiti“, muzika skamba gatvėse už kelis skatikus….

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondas jau antrą dešimtmetį aktyviai veikia kultūros, švietimo, diplomatijos ir meno srityse.  Tai pagalbos ranka pražūstantiems Lietuvos jauniesiems talentams, kurie savo gabumus švaisto veltui leisdami dienas gatvėse. Tačiau mažuosiuose Lietuvos miesteliuose dažniausiai nesudarytos sąlygos atsiskleisti jaunimo talentams. Susiduriama su elementariausiomis problemomis, kurių apstu mūsų miestieliuose. Aktualiausios iš jų: kultūriniams renginiams nepritaikytos erdvės bei instrumentų trūkumas / neturėjimas. Būtent šios opiausios problemos neleidžia mūsų kūrybingam jaunimui susikurti savo ateities.

Per 20 metų laikotarpį buvo nuveikta itin nemažai. Projektas „Augame su M. K. Čiurlioniu“ aplankė didžiąją dalį kultūros centrų ir švietimo įstaigų, fondo remiamas projektas, „Pažink tikrąsias vertybes“, apsilankė vaikų globos namuose, sutrikusio intelekto specialiosiose mokyklose, ligoninėse. Puoselėjama graži tradicija, pagerbianti krašto „Šviesuolius“ (meno, kultūros, mokslo ir diplomatijos srityse), o taip pat atkurti ryšiai bei organizuojami renginiai su užsienio šalių ambasadomis.

Didžiausią dėmesį fondas skiria vaikų ir moksleivių kultūrinės edukacijos tenkinimui švietimo sistemoje. Renginių statistika rodo, jog per pastarąjį dešimtmetį mūsų šalies vaikų bei jaunimo meniniai ir vertybiniai pamatai tapo beveik neatpažįstami. Nebėra tiksliųjų, humanitarinių bei meno krypčių pusiausvyros, išsiplėtė skonių amplitudė, silpsta formalusis ir neformalusis meninis ugdymas, menininkų sąjungų, aukštųjų mokyklų, tarptautinių organizacijų ar net miestų bendradarbiavimas. Tad viena iš M. K. Čiurlionio fondo siūlomų perspektyvų yra „Čiurlionio festivalis“, kurio nuoseklus ir sistemingas organizavimas bei rengimas turėtų stiprinti edukacinį kultūros vaidmenį, idėjinių mainų sistemą, meninės veiklos įvairovę bei padėtų atskleisti skirtingus meninius ir kūrybinius gebėjimus, paragintų užmegzti ryšius tarp kultūros institucijų bei mokyklų. Mokiniai puoselėjantys savo meninius gabumus, turėtų galimybę atvykti į sostinę, čia surengti savo pasirodymą, sulaukti įvertinimų, aptarimų bei postūmio kurti ir veikti toliau. Tokios mainų programos galėtų vykti kartą per savaitę, pasirinktoje sostinės kultūrinėje vietoje. Dalyvaujantieji būtų skirstomi grupėmis pagal amžių, atliekamoje programoje turėtų atsispindėti visos atlikėjo talento pusės, o pasirodymų programą vainikuotų įkvėpiančio atlikėjo (gal net bendraamžio) koncertinė programa. Daugiau informacijos apie šį renginį gali suteikti M. K. Čiurlionio fondas (Gynėjų 4-101, Vilnius ar www.ciurlioniofondas.lt).